CSIZMADIA ZOLTÁN FESTMÉNYEI
flag-hungarian.gif (1084 bytes) NÉHÁNY SZÓ A MŰVÉSZRŐL   
  ABOUT ZOLTÁN CSIZMADIA  
VISSZA A PORTÁL FŐOLDALÁRA         BACK TO THE PORTAL MAIN PAGE

FESTMÉNYEK GRAFIKÁK KERÁMIÁK

  FESTMÉNYEK  


CsZ_I_21.jpg
1956.

CsZ_I_04.jpg
Fiú fegyverrel

CsZ_I_19.jpg
Népek Krisztusa Magyarország II.
CsZ_I_17.jpg
Népek Krisztusa Magyarország I.
CsZ_I_05.jpg
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc áldozatai
CsZ_I_16.jpg
Az MKF-án kivégzett 8 fiatal
emlékére
CsZ_I_82.jpg
Magyar mártír
CsZ_I_83.jpg
Feltámadunk
CsZ_I_20.jpg
Mansfeld Péter emlékére
CsZ_I_81.jpg
Nem álltunk bosszút
CsZ_I_71.jpg
Kitelepítettek
CsZ_I_80.jpg
1956 magyar ifjúsága.
CsZ_I_18.jpg
Baurer Sándor tűzhalála
CsZ_I_63.jpg
Pribékek között
CsZ_I_75.jpg
Népek Krisztusa Magyarország III.
CsZ_I_77.jpg
Szovjet katona
CsZ_I_06.jpg
Piros a vér a pesti utcán,
Csűrös Zoltán emlékére
CsZ_I_07.jpg
Kőkrisztus

CsZ_I_73.jpg
Télen
CsZ_I_11.jpg
Pusztulás
CsZ_I_53.jpg
Tanyarom
 
CsZ_I_12.jpg
Sz,. György hegy
CsZ_I_14.jpg
Munka nélkül
CsZ_I_64.jpg
Munka nélkül
CsZ_I_09.jpg
Tiszapart
CsZ_I_10.jpg
Tisza I.
CsZ_I_08.jpg
Rábapart télen
CsZ_I_41.jpg
Pródi tanya
CsZ_I_55.jpg
Hazafelé
CsZ_I_56.jpg
Este
 CsZ_I_47.jpg
Hófogó
 CsZ_I_48.jpg
A Bakony télen
 CsZ_I_02.jpg
Szigliget
 CsZ_I_01.jpg
Veszprémi vár
 
CsZ_I_42.jpg
A csopaki kikötőnél
CsZ_I_39.jpg
Tihanyi mandulás
CsZ_I_40.jpg
Balatonpart (Nádak)
 CsZ_I_28.jpg
Örvényesnél
CsZ_I_29.jpg
Örvényesnél-részlet 
 
CsZ_I_25.jpg
Elhasznált tárgyak
CsZ_I_26.jpg
Napraforgók
CsZ_I_27.jpg
Csendélet gránátalmákkal
CsZ_I_32.jpg
Lámpás csendélet
CsZ_I_36.jpg
Szobabelső
CsZ_I_35.jpg
Mályva fejek
CsZ_I_52.jpg
Csendélet mályvákkal
CsZ_I_60.jpg
Íriszek
CsZ_I_58.jpg
Almafavirág
CsZ_I_31.jpg
Mályvák
CsZ_I_24.jpg
Őszibarackos csendélet
CsZ_I_78.jpg
Tisza télen III.
CsZ_I_79.jpg
Mártályi halász
CsZ_I_76.jpg
Cipész
CsZ_I_69.jpg
Tanya Mártélynál
CsZ_I_70.jpg
Kukoricagóré
CsZ_I_54.jpg
Nagymama
CsZ_I_45.jpg
Domboldal - Szigliget
CsZ_I_22.jpg
Napkelte
  
 CsZ_I_33.jpg
Magyar Madonna
 CsZ_I_62.jpg
Napnyugta
CsZ_I_66.jpg
Felsőőrs
CsZ_I_65.jpg
Csopak
CsZ_I_74.jpg
Veszprém

CsZ_I_67.jpg
Kilátás a Balatonra
 

CsZ_I_68.jpg
Télvége

 CsZ_I_38.jpg
Szekéren
 
 CsZ_I_44.jpg
Fekete Jóska emlékére
 CsZ_I_49.jpg
Tél
 CsZ_I_57.jpg
Ekék
 
 CsZ_I_51.jpg
Bozsérék tanyáján
 CsZ_I_50.jpg
A Sorok Zsennyénél
  CsZ_I_59.jpg
Rábapart télen
  CsZ_I_61.jpg
Vadkacsa
 
         
     
   

GRAFIKÁK

06.jpg
EKÉK
05.jpg
TE
MPLOM ELŐTT
07.jpg
HALÁSZOK
09.jpg
FESTŐ MAGÁNY
10.jpg
ILLÉS SZEKRÉN
08.jpg
VÁRANDÓS ANYA
    02.jpg
NAGYMAMA
04.jpg
FÉRFI PORTRÉ
 
   
03.jpg
03.jpg
01.jpg
01.jpg
11.jpg
11.jpg

  KERÁMIÁK  
negy_evszak .jpg
Négy évszak (dombormű)
mesefigurak.jpg
Mesefigurák
szureti_vigasssg.jpg
Szüreti vigaszság
hazassag1.jpg
Házasság 1.
neptancos_par.jpg
Néptáncos pár
hazassag3.jpg
Házasság részlet 3.
ferfi.jpg no.jpg
Férfi - nő
kariatidak.jpg
Kariatídák
virag.jpg
Virág
Be.jpg
tihany.jpg
Tihany
tihany_reszlet.jpg
Tihany részlet
gyerekrajz.jpg
Gyerekrajt
kakas.jpg
Kakas
szololevel.jpg
Szőlő levélNÉHÁNY SZÓ A MŰVÉSZRŐL flag-hungarian.gif (1084 bytes)

CSIZMADIA ZOLTÁN (1933) festőművész

Pályája kezdetén képein a természet erejét, szépségét jelenítette meg. Ezt követően a hazánkban végrehajtott életforma-váltás drámáját festette. Tanyák, falvak tűntek el, emberek váltak földönfutóvá. Azt a világot örökítette meg, amelyet pusztulásra ítélt az idő. A 80-as évektől nagyméretű kerámia kompozíciókat készített középületekbe, illetve középületekre. Felfedezte a műszaki kerámia díszítő motívum lehetőségét, s ezen elemek felhasználásával készített kerámia táblakép kompozíciókat.
A századforduló táján megjelent könyve írása során felkereste az '56-os szabadságharc alatt a Főiskolán kivégzett 8 fiatal hozzátartozóit. Gyászuk, leírhatatlan mélységű fájdalmuk megrendítette. Tudomására jutott, hogy két hallgató édesanyja még 1957-ben a fia után halt. Ez felidézte az évtizedekig magában hordott borzalmakat. Ekkor kezdte el festeni a Piéta sorozatot és a Krisztusi szenvedés stációit, majd a saját '56-os élményeit. Senki sem festett hasonló nagyméretű, realista képeket a szabadságharcról.

Festményeinek jellemzője a vizuális megjelenítés érzelmi és gondolati telítettsége, erkölcsi érzékenység. A magyar festészet sokszínűségéből azt tartja fontosnak, ami a nemzeti önazonosság hordozója. Képei kifejezik hűségét a tájhoz, hazához, magyarsághoz. A valóságfeltáró alkotások nemzeti öntudatot, tartást adnak a nemzetnek. Magyar művészet nélkül nincs magyar megmaradás. Ma a fokozódó lelki, szellemi gyökértelenség miatt az emberi és nemzeti kohéziós erőt növelő kultúra minden cseppjére szükség van. Tudomásul kell vennünk, hogy a XXI. század kihívásaival szemben felértékelődik a nemzeti identitás és a nemzeti kultúra szerepe. A globalizáció és az Európai Unióhoz történt csatlakozás nemzettudatunk,
kultúránk és hagyományaink védelmére kell, hogy ösztönözzön bennünket, mert csak így lehetünk sajátos
érték magunk, Európa és a világ számára.

Csizmadia Zoltán minden tevékenysége a magyarság, a haza megerősödését, felemelését szolgálta és szolgálja. A Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként tevékenyen vett részt az 1956-os forradalomban, majd a Főiskola Forradalmi Bizottságának tagjaként az utóvédharcokban. Az 1956-os Emlékérem és a Kiváló Nemzetőr emléklap tulajdonosa. 1990-ben hozzákezdett az ötvenes évek elején lerombolt Székely Hadosztály Emlékmű újra állításának szervezéséhez; eredeti helyén, Mátészalka és Kocsord között a Kraszna partján. Az emlékmű felavatására 1995 április 23-án került sor, mert az elkészítéséhez szükséges összegnek csak egyharmadát sikerült összegyűjteni, de baráti, ”természetbeni” hozzájárulással felállíttatta: Makovecz Imre tervezése, a Kisalföldi Erdőgazdaság mérnöke és a Veszprém Városgazdálkodás osztályvezetője segítő tevékenysége révén. A MKF rektorának és főtitkárának írásbeli felkérésére 1999-ben kezdett hozzá feleségével a forradalom és szabadságharc idején a Főiskolán történtek megírására, és a Főiskolával kapcsolatos dokumentumok összegyűjtésére. A könyv a Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalom- és szabadságharcban címmel 2001-ben jelent meg. A könyv elkészítéséért egy fillér honoráriumot sem kértek, sőt a nyomdaköltség közel felét ők szerezték meg egy alapítványtól.

2013. október 22-én a Főiskolán ismét Csizmadia Z. tartott ünnepi megemlékezést a forradalomról, és az ott kivégzett 8 fegyvertelen fiatalról. Az akkori rektorral történt beszélgetés során felvetődött, hogy az utóbbi 10 évben sok új dokumentum vált hozzáférhetővé, és azokkal gazdagítani, tartalmasabbá lehetne tenni a 2001-ben megjelent könyvet. A második könyv „'56 magyar ifjúsága” címmel 2016. október 20-án jelent meg. Ünnepélyes bemutatója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az október 22-i állami ünnepséget követően, és október 23-án az Írószövetség ünnepi megemlékezése keretében vetített, Csizmadia Zoltán „A forradalom festője” c. filmmel együtt történt meg. A 60. évforduló alkalmából
kiírt pályázatok lehetővé tették a nyomdai költségek állami átvállalását.


Elérhetőség:
Telefon:
+36-30-942-2102  
E-mail: Attila.Sipos@netvisor.hu
Honlap: www.festomuvesz.hu/csizmadiazoltan , www.painter.hu/csizmadiazoltan


ABOUT ZOLTÁN CSIZMADIA

Zoltán Csizmadia (1933)
At the beginning of his career, he pictured the power and beauty of nature in his paintings. After
that, he painted the drama of the lifestyle change in Hungary. Farmhouses, villages disappeared,
people became runaways. He immortalized the world that time had condemned to destruction. From
the 1980 he made large-scale ceramic compositions for public buildings. He discovered the possibility
of a technical ceramic decorative motif and made ceramic panel image compositions using these elements.

Around the turn of the century, he visited the relatives of 8 young people executed at the College
during the War of Independence in ’56. Their grief shook with pain of indescribable depth him. He
learned that the mother of the two students had died in 1957 after his son. It evoked the horrors it
had carried for decades. It was then that he began painting the Pieta series and the stations of
Christ’s suffering, and then his own ’56 experiences. No one painted similar large-scale, realistic
images of the war of independence.

His paintings are characterized by the emotional and mental saturation of the visual representation
and moral sensitivity. From the diversity of Hungarian painting, he considers what is the carrier of
national self-identity important. His pictures express his loyalty to the landscape, his homeland and
his Hungarian’s. Reality-exploring works give the nation self-awareness and support. There is no
Hungarian survival without Hungarian art. Today, due to the increasing spiritual rootlessness, every
drop of the culture that increases the strength of human and national cohesion is needed. The role of
national identity and national culture is gaining ground in the face of the challenges of the 21st
century. Globalization and accession to the European Union are our national consciousness must
encourage us to protect our culture and traditions, because that is the only way we can value for
ourselves, for Europe and for the world.

All the activities of Zoltán Csizmadia served and continue to serve the strengthening of the Hungarian
culture. As a student of the Hungarian College of Fine Arts, he took an active part in the 1956
revolution. He is the owner of the 1956 Commemorative Medal and the Outstanding National Guard
commemorative card. In 1990, he began organizing the restoration of the Székely Division
Monument, which had been demolished in the early 1950s. The monument was inaugurated on April 23,1995..


Availability:
Phone:
  +36-30-942-2102  
E-mail: Attila.Sipos@netvisor.hu
Website:  www.festomuvesz.hu/csizmadiazoltan , www.painter.hu/csizmadiazoltan


VISSZA A PORTÁL FŐOLDALÁRA          BACK TO THE PORTAL MAIN PAGE